Side 1

  • Foss i svart berg
  • Vegen mot havet
  • Øyer i vest
  • Direktørens 100-årsdag
  • Klovnen
  • Bonden Frøysok
  • Natt over byen
  • Meander
  • Asteroide